EIDAS

eIDAS (electronic IDутвердження, Aсправжність і довіра Services) - це регламент ЄС щодо ідентифікаційних послуг та довіри до електронних електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Це набір стандартів електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій на Єдиному європейському ринку. Це було встановлено в Регламенті ЄС № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та скасовує Директиву 1999/93 / ЄС з 30 червня 2016 року. Він набув чинності 17 вересня 2014 року. Діє з 1 липня 2016 року.

eIDAS здійснює нагляд за електронною ідентифікацією та послугами довіри для електронних транзакцій на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Він регулює електронні підписи, електронні транзакції, залучені органи та процеси їх впровадження, щоб забезпечити користувачам безпечний спосіб ведення бізнесу в Інтернеті, такий як електронний переказ коштів або операції з державними службами. Як підписант, так і одержувач мають доступ до вищого рівня зручності та безпеки. Замість того, щоб покладатися на традиційні методи, такі як пошта, факсимільні послуги або особисто пересилати паперові документи, вони тепер можуть здійснювати трансакції за кордон, наприклад, використовуючи технологію 1 клік. 

eIDAS створив стандарти, згідно з якими електронні підписи, кваліфіковані цифрові сертифікати, електронні печатки, відмітки часу та інші докази механізмів автентифікації дозволяють здійснювати електронні транзакції з такою ж юридичною силою, що й ті, що виконуються на папері. 

Регламент eIDAS набув чинності в липні 2014 р. Як засіб сприяння безпечним та безперебійним електронним операціям у Європейському Союзі. Держави-члени ЄС повинні визнавати електронні підписи, що відповідають стандартам eIDAS

Мобільний підпис

БЕЗКОШТОВНО
Поглянути