toepassing

Indiening van financiële rapporten bij het nationale gerechtsregister

Om het rapport in te dienen, is een gekwalificeerde certificaatset voldoende

Certum MINI set

Certum MINI set

BESTEL CERTIFICAAT

Certificaat gekwalificeerd voor het indienen van de balans volgens de S24-procedure

Hier kunt u gratis documenten indienen bij de Financial Document Repository

Certificaat gekwalificeerd voor het indienen van de balans onder Z30

Vanaf oktober 2018 zijn alle bedrijven verplicht om alleen in elektronische vorm financiële overzichten op te stellen met behulp van een gekwalificeerd certificaat (tot nu toe is een scan van papieren rapporten ondertekend met het certificaat van toepassing).

Een rapport aan het National Court Register kan worden ingediend door een persoon die is ingeschreven in het National Court Register en zijn PESEL-nummer heeft bekendgemaakt. Deze persoon heeft een gekwalificeerd certificaat met een Pesel-nummer nodig

Neem voor vragen contact op met 58 3331000 of biuro@e-certum.pl

Gratis indienen van financiële documenten

E-KRS

Dit is een set informatie over aankopen en verkopen voor een bepaalde periode. Het wordt alleen in elektronische vorm verzonden. De maandelijkse verzending van elektronische vormen van aankoop- en verkooprecords (JPK_VAT) vindt plaats door middel van elektronische communicatie, rekening houdend met de noodzaak om de veiligheid, betrouwbaarheid en niet-afwijzing van gegevens in de boeken te waarborgen.

Uniform besturingsbestand

Door naar het Certum Partner-punt te gaan: • de datum van uw bezoek regelen Hotline +48 58 333 1000 of +48 58 500 8000 • Maak een geldig identiteitsbewijs of paspoort, • Bereid extra documenten voor die in dit document worden gespecificeerd (vraag de Certum Partner bovendien welke documenten bij elkaar moeten worden opgenomen) take - hotline +48 58 333 1000).

Als u de hulp van het Certum Partner Point wilt gebruiken bij het verifiëren en invullen van documenten vóór uw bezoek, neem dan ook de relevante documenten mee volgens de ontvangen lijst (per e-mail)

Kosten: Certificering van een handtekening bij een Certum Partner Point is een betaalde service. Informatie over prijzen van andere services (activering en installatie van het certificaat) kan worden verkregen door rechtstreeks contact op te nemen met de operator op het Certum Infolinia Partner Point +48 58 333 1000

Behandeling van documenten na verificatie: één set ondertekende documenten met identiteitsbewijs moet worden overgelaten aan het Certum Partner Point, terwijl de andere set met u moet worden meegenomen.

Hoe het JPK-gekwalificeerde certificaat activeren?

Elektronische handtekeningenset voor JPK

Wat is JPK?

BESTEL CERTIFICAAT

JPK

Deze methode om een ​​nieuw profiel op de portal te maken, is bedoeld voor mensen met een beveiligde elektronische handtekening. Het garandeert onmiddellijke toegang tot de volledige functionaliteit van de portal, zonder dat u TJO hoeft te bezoeken. Voordat u zich registreert, moet u een elektronische handtekeningset voorbereiden

Om een ​​profiel te registreren, moet u het volgende kopen:

Registratie via een gekwalificeerde elektronische handtekening

De gebruiker kan een vertrouwd profiel maken met behulp van een certificaat.

Elektronische handtekeningset

Betalers van socialezekerheidsbijdragen die documenten elektronisch indienen, moeten deze documenten voorzien van een beveiligde elektronische handtekening.
Een gekwalificeerd certificaat wordt afgegeven aan een fysieke persoon die verantwoordelijk is voor het doorsturen van documenten naar ZUS.
PUE biedt ook zogenaamde profielen van professionals: arts en gerechtsdeurwaarder.
Informatie voor bijdragers - klik op de link
EPPatcher is een applicatie voor het verwerken van verzekeringsdocumenten. Het maakt deel uit van het Electronic Services Platform (PUE). EPłatnik is het online equivalent van het Płatnik-programma
In de ePłatnik-applicatie: u maakt verzekeringsdocumenten met behulp van wizards en onafhankelijk, bekijkt, print en verzendt verzekeringsdocumenten naar ZUS, importeert bestanden van externe HR- en salarisadministratiesystemen, controleert het nummer van uw individuele bijdragende account dat we u hebben gegeven, bereidt maandelijkse en jaarlijkse informatie voor een persoon voor verzekerd, u kunt de manier waarop de applicatie werkt vrij configureren, de methode kiezen om documenten (op papier of elektronisch) te verzenden en te ondertekenen.

ZUS

Het ministerie van Financiën moedigt aan om rekeningen in elektronische vorm af te handelen met de belastingdienst.

Ze maken het mogelijk om aangiftes elektronisch in te dienen

Alle elektronische documenten die bij het e-Declarations-systeem worden ingediend, moeten worden voorzien van een elektronische handtekening: een gekwalificeerde elektronische handtekening of "autorisatiegegevens" (elektronische handtekening die de authenticiteit van de aangifte en op autorisatiegegevens gebaseerde applicaties waarborgt.) Eén document betekent één handtekening - alleen onder het volledige document geplaatst, ook collectief (collectief met ritssluiting PIT-11Z of PIT-8CZ wordt ondertekend).

Om e-verklaringen nog efficiënter te maken - Een persoon die bevoegd is om een ​​e-verklaring in te dienen, moet een set voor elektronische handtekening kopen:

bron: link - https://www.finanse.mf.gov.pl

Certificaat gekwalificeerd om aangiften rechtstreeks vanuit het e-aangifteportaal te verzenden

BESTEL CERTIFICAAT

E-zinnen

Autorisatie van medische documentatie bewaard door een zorginstelling - in overeenstemming met de vereisten van de wet, moet documentatie vanaf 1 augustus 2014 in elektronische vorm worden bewaard, en een van de methoden voor de verificatie ervan is het gebruik van een elektronische handtekening

Verkrijgen van gegevens verzameld in het medische informatiesysteem met behulp van een elektronische handtekening.

Medische verzendverzoeken elektronisch verzenden met behulp van een elektronische handtekening.

Ontvang een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). Plant u een vakantie, werk of studie in het buitenland? Bent u bang dat artsen uw ziektekostenverzekering in geval van ziekte zullen erkennen?

Wat te doen Vul de EHIC-applicatie in. Geef aan of u de afgewerkte EHIC persoonlijk bij het NFZ-filiaal wilt ophalen of per post wilt ophalen. Vergeet niet om de aanvraag te ondertekenen. Als het voor jou is, de persoon die je autoriseert, dan heb je een handtekening nodig. U vindt voorbeeldtoepassingen in het gedeelte Wat moet u voorbereiden. Scan de ondertekende applicatie en sla deze op als PDF. Voeg de nodige documenten toe. Zie Wat moet u voorbereiden? Voor meer informatie. Stuur de aanvraag en documenten per e-mail naar het adres van het NFZ-filiaal in uw woonplaats. Controleer het adres van de NFZ-vestiging. Wacht op de kaart die gereed is of rapporteer aan de NFZ-vestiging.

De voordelen van elektronische documentatie:

- Verbetering van processen met betrekking tot documentcirculatie

- Verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van medische diensten

- Archivering en integratie van lokale en nationale gezondheidsinformatiesystemen

- Verbeterde beveiliging en juiste opslag van elektronische documenten

e-Health

Sinds 1 januari 2016 kunnen artsen ontslagen in elektronische vorm afgeven. De rechtsgrond is de wet tot wijziging van de wet betreffende uitkeringen uit sociale verzekeringen in geval van ziekte en moederschap en bepaalde andere wetten (Journal of Laws of 2015, item 1066).

Vanaf 1 januari 2016 kunnen artsen elektronisch ziekteverlof afgeven, e-ZLA genaamd. Vrijstellingen op het papieren formulier (ZUS ZLA) kunnen worden uitgegeven tot eind november 2018. Vanaf 1 december 2018 zullen artsen echter alleen elektronische vrijstellingen verlenen.

Om een ​​e-vrijstelling te verlenen, hoeft u alleen een gekwalificeerd certificaat te bestellen: onderstaande link

Het certificaat wordt slechts eenmaal naar de computer gedownload, waarna we het overbrengen met een cryptografische kaart die in een op de computer aangesloten lezer wordt geplaatst. Om e-ZLA en andere documenten te ondertekenen, moet de lezer met de kaart en het geüploade certificaat in de computer worden geplaatst (USB-invoer).

Dit certificaat kan worden gebruikt om documenten te ondertekenen op alle gebruikte apparaten. Wanneer u documenten met dit certificaat ondertekent, moet u een pincode opgeven (bestaande uit 6-8 tekens) .De arts stelt de pincode zelf in bij het downloaden van het certificaat naar de computer.

Het gekwalificeerde certificaat is 2 jaar of XNUMX jaar geldig - voordat deze periode verloopt, kunt u een certificaatverlenging aanvragen door een activeringscode voor verlenging te verkrijgen

Elektronisch ziekteverlof (e-ZLA)

Elektronische handtekeningset

BESTEL CERTIFICAAT

bron: http://www.zus.pl/ezla

E-Uitzonderingen

Sociale-verzekeringsinstelling - e-correspondentie met de sociale-verzekeringsinstelling is alleen mogelijk met het gebruik van een elektronische handtekening, die nodig is om documenten in elektronische vorm in te dienen als onderdeel van de betaleraanvraag

Douanekantoor - het indienen van aangiften en documenten bij het douanekantoor met behulp van de e-Zefir-toepassing, bijv. Accijnsaangiften vereisen een elektronische handtekening.

Belastingdienst - een elektronische handtekening kan worden gebruikt om belastingaangiften voor ondernemingen elektronisch te verzenden via de e-Declarations-toepassing of om documenten / gegevens te verstrekken met behulp van het Uniform Control File (JPK).

Pools agentschap voor bedrijfsontwikkeling - als onderdeel van het aanvragen van EU-subsidies, staat PARP toe om relevante aanvragen alleen elektronisch in te dienen als deze voorzien zijn van een elektronische handtekening

Algemene inspecteur van financiële informatie - het verzenden van rapporten over voltooide transacties van meer dan EUR 15 met behulp van een speciaal internetplatform vereist het gebruik van een elektronische handtekening.

e-PUAP - snellere toegang tot het e-PUAP-systeem door het gebruik van een elektronische handtekening om gebruikersgegevens te bevestigen

Gemeenschappelijke rechtbanken - pleidooien indienen volgens de procedure van elektronische schrijfprocedures (de zogenaamde e-rechtbank)

Betrekkingen met administratie en kantoren

Elektronische handtekeningset

BESTEL CERTIFICAAT

B2A

Methoden voor het bezorgen van elektronische documenten aan GUGiK:

Wilt u officiële zaken online doen? U kunt dit doen met een gekwalificeerd certificaat

Verstrekken van een document ondertekend met een beveiligde elektronische handtekening geverifieerd door middel van een gekwalificeerd certificaat per e-mail naar het adres gugik@gugik.gov.pl. Tegelijkertijd willen we u erop wijzen dat het op deze manier verzenden van documenten geen garantie is voor het verkrijgen van een officiële ontvangstbevestiging. Een dergelijke certificering kan worden verkregen door het document af te geven op de in punt 1 genoemde wijze.
Vereisten voor elektronische documenten verstrekt aan GUGiK
Elektronische documenten moeten worden ondertekend met een geldige gekwalificeerde digitale handtekening in het Xades-Bes-formaat
Acceptabele bijlagenindelingen zijn: DOC, RTF, XPS, XLS ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX CSV TXT GIF, TIFF, BMP, JPG, PNG PDF ZIP
De grootte van alle bijlagen bij één formulier (elektronisch document) mag niet groter zijn dan 10 MB, de grootte van een enkele bijlage mag niet groter zijn dan 3,5 MB. Documenten of media die malware bevatten, worden automatisch afgewezen en worden niet in behandeling genomen.
Toegang verlenen tot centrale geodetische en cartografische bronnen
Verificatieniveau Gekwalificeerde handtekening
• geodetische materialen; cartografische materialen; geodetische hulpbron; cartografische hulpbron; centrale hulpbron; geodetische of cartografische hulpbron;
Overhandiging van het document door het formulier "Klachten, aanvragen, inlichtingen op kantoor" in te vullen of het ondertekende elektronische document als bijlage toe te voegen.

Hoofdkantoor van geodesie en cartografie

Gekwalificeerde certificaatenset

GUgiK


Handtekening voor mobiel

FREE
BEKIJK