Privacy instellingen

BESTE LEZER!
Ons websiteadres is: https://mobilesignature.eu.

Om u steeds beter educatief materiaal te kunnen bieden en u steeds betere diensten te kunnen bieden, hebben we toestemming nodig om marketinginhoud beter op uw behoeften af ​​te stemmen.

Wij geven om uw privacy. Uw gegevens zijn veilig bij ons en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

INFORMATIE OVER UW GEGEVENS

Raadpleeg de volgende gegevens:
Dames en Heren,

Op 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van 95/46 / EG (RODO, ORODO, GDPR of algemene verordening gegevensbescherming

Om u via de website van dienst te kunnen blijven https://mobilesignature.eu/ we willen u informeren over gegevensverwerking en de regels waarop deze na 25 mei 2018 zullen worden uitgevoerd.

Welke gegevens verwerken we?

Gegevens verzameld als onderdeel van het gebruik van onze website https://mobilesignature.eu/ , inclusief opgeslagen in cookies.

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op dezelfde manier alsof de gebruiker een specifieke website rechtstreeks heeft bezocht.

Ingesloten inhoud van andere websites

Sites kunnen informatie over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende externe volgsystemen koppelen en uw interacties met ingesloten materiaal monitoren, inclusief uw interacties met ingesloten materiaal als u een account hebt en bent ingelogd op die site

Wie is de beheerder van uw gegevens?

De beheerder van uw gegevens is IBS Poland Sp. Z o. O. Met hoofdkantoor in Gdynia (81-350) op Plac Kaszubski 8/311, ingeschreven in het register van ondernemers onder het nummer KRS 0000471089, waarvoor registratiedossiers worden bewaard door de rechtbank Gdańsk-Północ | VII Handelsafdeling van het nationale gerechtsregister, NIP 586-228-41-33 met aandelenkapitaal - gestort: ​​PLN 50.

Met welk doel willen wij uw gegevens verwerken?

- We passen de inhoud die op onze websites wordt weergegeven aan aan de individuele behoeften en verbeteren voortdurend de kwaliteit van de aangeboden diensten door middel van de analyse van uw gegevens,
- Gegevensverwerking stelt ons in staat om de veiligheid van de diensten die worden aangeboden via de website https://mobilesignature.eu/ te verhogen

Hoe lang zullen we de gegevens verwerken?

Wij verwerken de gegevens vanaf het moment van het verlenen van de juiste toestemming tot de intrekking ervan of het verzoek om de verwerking van persoonsgegevens stop te zetten/verzoek de verwijdering van de verwerking van persoonsgegevens door de eigenaar. We verwerken de gegevens die zijn verzameld in het kader van profilering vanaf het moment dat u de website https://mobilesignature.eu/ begint te gebruiken, d.w.z. wanneer u onze website betreedt, totdat u bezwaar maakt tegen profilering.
Kunnen we gegevens overdragen?
De website https://mobilesignature.eu/ draagt ​​gegevens alleen over aan verwerkers namens haar (bijv. softwareontwikkelingsbedrijven en entiteiten die bevoegd zijn om deze te verkrijgen onder de toepasselijke wetgeving, bijv. rechtbanken. Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese economische ruimte en zullen internationale organisaties niet ter beschikking worden gesteld.

Met wie kunt u contact opnemen voor meer informatie over de verwerkte gegevens?

Als u vragen hebt over persoonlijke gegevens, schrijf dan naar onze persoonlijke gegevensinspecteur biuro@ibs-24.eu met de opmerking "GDPR"

Onze activiteiten:

De RODO-formuliertag wordt automatisch toegevoegd aan elk actief formulier (bijvoorbeeld contactformulier, opmerkingen),
- Door het formulier te gebruiken, stemt u in met de opslag en verwerking van uw gegevens door de site.
-De website is informatief

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

- U hebt het recht op toegang tot uw gegevens en het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht om gegevens over te dragen, het recht om bezwaar te maken, het recht om de toestemming op elk moment in te trekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten, die werd gedaan op basis van toestemming vóór de intrekking . De toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar het adres biuro@ibs-24.eu vanaf het adres waarop de toestemming betrekking heeft
- je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij GIODO als je constateert dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Wat zijn de wettelijke gronden voor het verwerken van uw gegevens?

- https://mobilesignature.eu/ verwerkt uw gegevens op een wettelijke basis in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving

- De wettelijke basis voor statistische metingen en eigen marketing is de zogenaamde Het gerechtvaardigd belang van de beheerder op grond van art. 6 sec. 1 lit. F AVG,

koekjes
De website maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die zijn opgeslagen op de computer van de Gebruiker. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functies die beschikbaar zijn op de website.

Handtekening voor mobiel

FREE
BEKIJK