EIDAS

eIDAS (eLEKTRONISCHE IDentificatie, Aeerbied en vertrouwen Sdiensten) is een EU-verordening betreffende identificatiediensten en vertrouwen in elektronische elektronische transacties in de interne markt. Het is een reeks normen voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de Europese interne markt. Het werd opgericht in de EU-verordening nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en trekt Richtlijn 1999/93 / EG in met ingang van 30 juni 2016. Het is in werking getreden op 17 september 2014. Het is geldig vanaf 1 juli 2016.

eIDAS houdt toezicht op elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt van de Europese Unie. Het reguleert elektronische handtekeningen, elektronische transacties, de betrokken autoriteiten en hun inbeddingsprocessen om gebruikers een veilige manier van zakendoen op internet te bieden, zoals elektronische overboekingen of transacties met openbare diensten. Zowel de ondertekenaar als de ontvanger hebben toegang tot een hoger niveau van gemak en beveiliging. In plaats van te vertrouwen op traditionele methoden zoals post, faxdiensten of persoonlijk om papieren documenten te verzenden, kunnen ze nu grensoverschrijdende transacties uitvoeren, bijvoorbeeld met "1-klik-technologie". 

eIDAS heeft standaarden gecreëerd waarbij elektronische handtekeningen, gekwalificeerde digitale certificaten, elektronische zegels, tijdstempels en ander bewijs van authenticatiemechanismen elektronische transacties mogelijk maken met dezelfde juridische geldigheid als die op papier. 

De eIDAS-verordening trad in werking in juli 2014. Als maatregel om veilige en vlotte elektronische transacties in de Europese Unie te vergemakkelijken. EU-lidstaten zijn verplicht elektronische handtekeningen te erkennen die voldoen aan de eIDAS-normen

Handtekening voor mobiel

FREE
BEKIJK