RODO

WIJ VOLDOEN AAN DE AVG-VOORSCHRIFTEN

In verband met de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van nieuwe bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR), willen we u laten weten dat uw persoonlijke gegevens in onze database staan ​​en hebben we er alles aan gedaan om hun veiligheid te waarborgen.

Als gegevensbeheerder heeft Ibs Poland Sp. z o. o. in Gdynia verwerkt uw gegevens voor doeleinden die verband houden met de levering van diensten, inclusief voor voortdurend contact, voor verkoop, promotie- en marketingdoeleinden, evenals in verband met mogelijk verhaal na afloop van het contract of de voltooiing van de dienst.

Door de website www.e-centrum.eu te gebruiken, bent u de gebruikers ervan. Het voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van art. 13 sectie 1 en item 2 van de algemene EU-verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, willen wij u informeren dat:

1. De beheerder van persoonlijke gegevens is Ibs Poland Sp. z o. o. in Gdynia Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia,

2. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die per e-mail kan worden bereikt: biuro@ibs-24.eu of in elk geval per telefoon +48 58 333 1000 met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

3. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het doel om zaken te doen bij Ibs Poland Sp z oo via de website overeenkomstig art. 6 sectie 1 punt a. GDPR.

4. We dragen uw persoonlijke gegevens niet over of zijn niet van plan deze over te dragen aan derden, behalve voor:

• overheidsinstanties, zoals de politie of het openbaar ministerie, als ze ons om uw gegevens vragen als onderdeel van een specifieke procedure op basis van wettelijke voorschriften,
• entiteiten die namens ons en voor ons handelen en uw persoonlijke gegevens namens ons en voor onze behoeften verwerken.

5. Persoonlijke gegevens kunnen alleen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, in het bijzonder leveranciers van IT-oplossingen, in verband met de uitvoering van onze wettelijke doelstellingen (inclusief verkoop).

6. U hebt recht op toegang tot alle overgedragen en verwerkte persoonlijke gegevens en het recht om rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht om gegevens over te dragen, het recht om bezwaar te maken, het recht om op elk gewenst moment toestemming in te trekken zonder de wettigheid van de verwerking aan te tasten, die werd uitgedrukt op basis van toestemming vóór intrekking.

7. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door Siemianowickie Centrum Kultury in Siemianowice Śląskie in strijd is met de bepalingen van de verordening.

8. Houd er rekening mee dat persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een derde land (land buiten de Europese Economische Ruimte) / internationale organisatie en dat uw gegevens niet worden gebruikt voor geautomatiseerde beslissingen (bewerkingen die van invloed zijn op uw rechten en vrijheden, die het resultaat zijn van operaties in 100 % geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst) inclusief zal niet worden gebruikt voor profilering.

9. Het gebruik van de website www.e-centrum.eu is een vrijwillige activiteit.

Handtekening voor mobiel

FREE
BEKIJK