За тебе

мобилни

Си

Ваша работа е да ја направите побрзо и побезбедно

Едноставен, удобен и економичен

мобилен електронски потпис

мобилен

електронски

потпис

Модерна алатка за работа

Во деловниот свет

секоја минута се брои

За тебе

Си

Ваша работа е да ја направите побрзо и побезбедно

Едноставен, удобен и економичен

мобилен електронски потпис

мобилен

мобилен

електронски

потпис

Модерна алатка за работа

Во деловниот свет

секоја минута се брои

Мобилен потпис

 


 SimplySign ќе го смени вашиот паметен телефон во модерна алатка за работа, благодарение на што можете брзо и удобно да ги потпишете сите е-документи како да ги потпишувате сами. Ова е прва услуга од ваков вид понудена на полскиот пазар

Едноставно најавете се

 


 SimplySign ќе го смени вашиот паметен телефон во модерна алатка за работа, благодарение на што можете брзо и удобно да ги потпишете сите е-документи како да ги потпишувате сами. Ова е прва услуга од ваков вид понудена на полскиот пазар

Активирајте

мобилен електронски потпис

Адаптирани на / ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

За секој уред без читач и картичка

Вашиот уникатен, доверлив потпис

тој никогаш не бил толку безбеден

SimplySign ќе го претвори вашиот паметен телефон во модерна алатка за работа. Нов - квалификуван потпис што работи без физичка картичка и читач, како на мобилни уреди така и на класични компјутери.

Работи во согласност со клучните услуги

Квалификуваниот сертификат SimplySign може да се користи од страна на плаќачите на придонеси од ZUS за да потпишат декларации, да испраќаат е-декларации или JPK доставени до ЗУС, при склучување договори за граѓанско право, за да потпишат електронски фактури.

Можноста за интеграција со користење на API

Интеграција со користење на API, благодарение на што можете да го поврзете вашиот индивидуален ИТ систем во областа на потпишување документи со квалификуван електронски потпис - потпишување со еден клик. (API - Интерфејс за програмирање апликации им овозможува на апликациите да комуницираат едни со други.)

Силна 2-факторска автентикација

2-факторска автентикација значи користење на лозинка на она што го знаете и втората компонента на она што треба да се најавите. Корисникот се најавува со внесување на лозинка, проследено со случаен низа на броеви генерирани за одреден ден и време. Клиентот се најавува кога ќе се совпаднат лозинката и жицата.

Активирајте

мобилен електронски потпис

Адаптирани на / ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

За секој уред без читач и картичка

Вашиот уникатен, доверлив потпис

тој никогаш не бил толку безбеден

SimplySign ќе го претвори вашиот паметен телефон во модерна алатка за работа. Нов - квалификуван потпис што работи без физичка картичка и читач, како на мобилни уреди така и на класични компјутери.

Работи во согласност со клучните услуги

Квалификуваниот сертификат SimplySign може да се користи од страна на плаќачите на придонеси од ZUS за да потпишат декларации, да испраќаат е-декларации или JPK доставени до ЗУС, при склучување договори за граѓанско право, за да потпишат електронски фактури.

Можноста за интеграција со користење на API

Интеграција со користење на API, благодарение на што можете да го поврзете вашиот индивидуален ИТ систем во областа на потпишување документи со квалификуван електронски потпис - потпишување со еден клик. (API - Интерфејс за програмирање апликации им овозможува на апликациите да комуницираат едни со други.)

Силна 2-факторска автентикација

2-факторска автентикација значи користење на лозинка на она што го знаете и втората компонента на она што треба да се најавите. Корисникот се најавува со внесување на лозинка, проследено со случаен низа на броеви генерирани за одреден ден и време. Клиентот се најавува кога ќе се совпаднат лозинката и жицата.

Како функционира SimplySign?


h

Отворете го документот

Испраќањето документи преку Интернет е многу евтино, практично и ви заштедува време, нема потреба рачно да печатите, пополнувате и потпишувате документи. Документите се пренесуваат безбедно и автоматски добивате официјална потврда за нивниот прием.
l

Потпишете го документот

Користењето на е-услуги е докажан начин за подобрување на работењето на компанијата. Списокот на активности и зафати што може да се направат преку Интернет постојано расте. Запечатувањето, обвивката, испораката заедно со трошоците ќе бидат заборавени. Е-потписот ви овозможува да ги финализирате важните проекти без да го напуштите вашиот дом

Испратете го документот

Документите се пренесуваат безбедно и автоматски добивате официјална потврда за нивниот прием. документите со е-потпис имаат иста правна сила како да се потпишани рачно. 128-256 битното шифрирање на податоци ве штити вас и вашите клиенти од пресретнување на податоците.

Осум чекори до успехот

ЗАШТЕДА

УДОБНОСТ

Брз пристап

ВРЕМЕ

ПРЕСТИЖ

ДОВЕРЛИВОСТ

ДОВЕРБА

БЕЗБЕДНОСТ

Заптивањето, обвивката, испораката заедно со нејзините трошоци ќе бидат заборавени

Интернетот значително ги зближува изведувачите и е-потпис ви овозможува да финализирате важни проекти без да ја напуштите вашата канцеларија.

Само користете електронски потпис за да ја решите целата работа за само неколку минути!

Ви заштедува време. Печатењето, рачното пополнување и потпишувањето на документи не се во ред.

Загарантиран е највисок квалитет на сите понудени сертификати.

Потврдува целосен кредибилитет. Обезбедените услуги се во согласност со глобалниот стандард.

Сертификатот ќе обезбеди заштита на имотот и имиџот на вашата компанија. Ова овозможува високо ниво на доверба

Документите се пренесуваат безбедно и автоматски добивате официјална потврда за приемот.

апликација

Едноставно СИГНЕ

Квалификуваниот сертификат вклучен во услугата SimlySign (валиден: 1 или 2 години) работи во согласност со сите клучни услуги на пазарот, така што може да се користи:

од страна на плаќачите на придонес од ЗУС да ја потпишат декларацијата

за испраќање е-Декларација или ЈПК проследено до даночната канцеларија

при далечинско склучување договори за граѓанско право

да потпишат електронски фактури

доставување обрасци до Националната апелациска комора (Национална апелациона комора)

поднесување молби во судска постапка за потсетување

поднесување апликации и добивање извадоци до Регистарот на национални судови

преписка со GIODO (генерален инспектор за заштита на лични податоци)

доставување е-декларации до UFG (Фонд за гаранција на осигурување)

преписка со канцелариите за јавна администрација

склучување договори за граѓанско право во електронска форма

учество на електронски аукции и тендери

комуникација во рамките на платформата ePUAP (Електронска платформа на услуги за јавна администрација)

Ова е прва услуга од ваков вид понудена на полскиот пазар, која:

Работи без физичка картичка и читач,

Овозможува потпишување е-документи преку Интернет 24/7 во секое време, од каде било во светот,

Работи и на мобилни уреди (Android и iOS) и на класични компјутери (компјутер, Mac OS),

Ја гарантира безбедноста на операциите преку Интернет (усогласеност со eIDAS, автентикација со 2 фактори)

Мобилен потпис

БЕСПЛАТНО
VIEW