ការកំណត់ភាពឯកជន

អ្នកអានត្រៀម!
អាស័យដ្ឋានគេហទំព័ររបស់យើងគឺ៖ https://mobilesignature.eu ។

ដើម្បីអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវសម្ភារៈអប់រំល្អនិងប្រសើរនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរនិងប្រសើរជាងមុនយើងត្រូវការការយល់ព្រមដើម្បីកែសំរួលមាតិកាទីផ្សារឱ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពឯកជនរបស់អ្នក។ ទិន្នន័យរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពជាមួយយើងហើយអ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។

ព័ត៌មានស្តីពីទិន្នន័យរបស់អ្នក

សូមយោងទៅលើទិន្នន័យខាងក្រោម៖
អស់លោកលោកស្រី

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ បទប្បញ្ញត្តិ (សហភាពអឺរ៉ុប) ២០១៦/៦៧៩ នៃសភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការការពារបុគ្គលទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងលើចលនាសេរីនៃទិន្នន័យបែបនេះនិងធ្វើឡើងវិញនូវលេខ ៩៥ / ៤៦ / អេក។ ORODO, GDPR ឬបទបញ្ជាការពារទិន្នន័យទូទៅ

ដើម្បីបន្តផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មតាមរយៈគេហទំព័រ https://mobilesignature.eu/ យើងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីដំណើរការរៀបចំទិន្នន័យនិងច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ ។

តើយើងដំណើរការទិន្នន័យអ្វីខ្លះ?

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង https://mobilesignature.eu/ រួមទាំងរក្សាទុកក្នុងខូឃីស៍។

អត្ថបទនៅលើគេហទំព័រនេះអាចមានមាតិកាបង្កប់ (ឧទាហរណ៍វីដេអូរូបភាពអត្ថបទជាដើម) ។ មាតិកាបង្កប់ពីគេហទំព័រផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ចូលមើលគេហទំព័រជាក់លាក់មួយដោយផ្ទាល់។

មាតិកាបង្កប់ពីគេហទំព័រផ្សេងទៀត

គេហទំព័រអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើខូឃីស៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធតាមដានខាងក្រៅបន្ថែមនិងតាមដានអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយឯកសារដែលបានបញ្ចូលរួមទាំងតាមដានអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយសម្ភារៈបង្កប់ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីហើយចូលទៅគេហទំព័រនោះ។

តើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អ្នក?

អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អ្នកគឺក្រុមហ៊ុន IBS ប៉ូឡូញអេស។ Z o O. ជាមួយទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ Gdynia (៨១-៣៥០) នៅ Plac Kaszubski ៨/៣១១ បានចុះបញ្ជីសហគ្រិននៅក្រោមលេខ ០០០០៤៧១០៨៩ ដែលឯកសារចុះបញ្ជីត្រូវបានរក្សាទុកដោយតុលាការស្រុកGdańsk-Północ | ទី ៧ នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មនៃការចុះបញ្ជីតុលាការជាតិនីប ៥៨៦-២២៨-៤៣-៣៣ ជាមួយដើមទុនដែលបានចំណាយ - ភីអិល ៥០០,០០,០០ ។

តើយើងចង់ដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណងអ្វី?

- យើងកែសំរួលមាតិកាដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងទៅនឹងតំរូវការបុគ្គលនិងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយប្រើការវិភាគទិន្នន័យ
- ដំណើរការទិន្នន័យអនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្កើនសុវត្ថិភាពសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រ https://mobilesignature.eu/

តើយើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យរយៈពេលប៉ុន្មាន?

យើងដំណើរការទិន្នន័យចាប់ពីពេលផ្តល់ការយល់ព្រមសមស្របរហូតដល់ការដកហូតឬស្នើសុំបញ្ឈប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន / ស្នើសុំដកចេញនូវដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយម្ចាស់។ យើងដំណើរការទិន្នន័យដែលប្រមូលបានជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ជាក់ពីពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើគេហទំព័រ https://mobilesignature.eu/ ពោលគឺពេលអ្នកបញ្ចូលគេហទំព័ររបស់យើងរហូតដល់អ្នកជំទាស់នឹងការធ្វើបាប។
តើយើងអាចផ្ទេរទិន្នន័យបានទេ?
គេហទំព័រនេះ https://mobilesignature.eu/ ផ្ទេរទិន្ន័យសំរាប់តែអង្គភាពដែលដំណើរការក្នុងនាមខ្លួនប៉ុណ្ណោះ (ឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍សូហ្វវែរនិងអង្គភាពដែលមានការអនុញ្ញាតអោយទទួលយកវានៅក្រោមច្បាប់ជាធរមានឧទាហរណ៍តុលាការ។ ទិន្ន័យរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបទេហើយនិងមិនមាន) អង្គការអន្តរជាតិ។

តើអ្នកអាចទាក់ទងអ្នកណាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងទិន្នន័យដែលបានដំណើរការ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសូមសរសេរមកកាន់អ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង biuro@ibs-24.eu ដោយមានកំណត់សំគាល់ "GDPR"

សកម្មភាពរបស់យើង៖

ស្លាកសំណុំបែបបទ RODO នឹងត្រូវបានបន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅទម្រង់សកម្មនីមួយៗ (ឧទាហរណ៍សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនងមតិយោបល់)
- ដោយប្រើសំណុំបែបបទអ្នកយល់ព្រមក្នុងការផ្ទុកនិងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយគេហទំព័រ។
គេហទំព័រនេះផ្តល់ព័ត៌មាន

តើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងទិន្នន័យរបស់អ្នក?

- អ្នកមានសិទ្ធិចូលមើលទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងសិទ្ធិកែតម្រូវលុបចោលកំណត់កំរិតសិទ្ធិផ្ទេរទិន្នន័យសិទ្ធិជំទាស់ដកសិទ្ធិយល់ព្រមនៅពេលណាមួយដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការយល់ព្រមមុនពេលដក ។ ការព្រមព្រៀងអាចត្រូវបានដកដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅអាសយដ្ឋាន biuro@ibs-24.eu ពីអាសយដ្ឋានដែលការព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹង
- អ្នកក៏មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយ GIODO ផងដែរប្រសិនបើអ្នកឃើញថាដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃបទបញ្ជាការពារទិន្នន័យទូទៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦

តើអ្វីជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នក?

- https://mobilesignature.eu/ ដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ស្របតាមបទបញ្ជាដែលត្រូវអនុវត្ត

- មូលដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ការវាស់វែងស្ថិតិនិងទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានគេហៅថា ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រោមអាត។ ៦ វិ។ 6 ភ្លឺ។ អេហ្វ GDPR,

ខូឃីស៍
គេហទំព័រប្រើខូឃីស៍ឯកសារអត្ថបទសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍អាចប៉ះពាល់ដល់មុខងារមួយចំនួនដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។

បិទ
MobileSignature

ដោយឥតគិតថ្លៃ
VIEW